Bez PIT dla młodych

Ministerstwo Finansów informuje o wprowadzeniu nowej ulgi w podatku dochodowym PIT. Program został nazwany „bez pit dla młodych”. Część osób nazywa go również „zerowym (0) PIT dla młodych”. Na czym polegają założenia ulgi oraz kto i w jaki sposób może z niej skorzystać?

Przeznaczenie ulgi – podmioty uprawnione

Nowa ulga podatkowa została skierowana do najmłodszych podatników, czyli osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Drugim kryterium jest osiąganie przychodów z pracy – w rozumieniu stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej, ale również osób zatrudnionych i osiągających przychody z umów zlecenia zawartych z firmą. Według zapowiedzi Ministerstwa Finansów, z ulgi skorzystać może ponad 2 miliony młodych, polskich podatników.

Limity i warunki

Poza określeniem podstawy prawnej osiągania przychodów (stosunek pracy, umowy zlecenia), ustawodawca wprowadził odpowiednie limity przychodowe w danym roku podatkowym. Ulga została bowiem skierowana (z założenia) do osób zarabiających najmniej. W związku z tym, wprowadzono limit znany podatnikom, z tak zwanych progów podatkowych – czyli na poziomie 85 528 zł.

Możliwość skorzystania z ulgi obowiązuje już od tego roku (czyli trwającego roku podatkowego), od 1 sierpnia 2019 roku. Dlatego ustawodawca postanowił ustanowić specjalny limit na ten rok (2019), w proporcjonalnej wysokości 5/12 limitu rocznego – co odpowiada 5 miesiącom od sierpnia do grudnia. Limit ulgi dla młodych został więc wyznaczony w maksymalnej kwocie: 35 636,67 zł.

Limity określają maksymalne przychody, umożliwiające skorzystanie z ulgi dla wszystkich źródeł przychów (z wszystkich umów i od wszystkich płatników), niezależnie w ilu miejscach pracuje dany podatnik. Co pozytywne dla młodych podatników zarabiających więcej, przekroczenie limitu nie wyklucza w całości możliwości skorzystania, z tak zwanego „zerowego PIT”. W przypadku przekroczenia 85 528 złotych, dopiero nadwyżka będzie opodatkowywana według skali podatkowej.

PIT dla młodych

Jak skorzystać z programu „bez PIT dla młodych”?

Zasady ogólne wprowadziły możliwość zastosowania ulgi już od 1 sierpnia 2019 roku (dla przychodów uzyskanych od tego dnia). W 2019 roku płatnik nie będzie musiał obliczać i pobierać zaliczek na PIT właśnie od sierpnia, jednak pod warunkiem, że młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody korzystają w całości ze zwolnienia od PIT. W 2019 roku brak złożenia takiego oświadczenia nie wykluczy podatników z możliwości skorzystania z ulgi – jeżeli nie złożą odpowiedniego oświadczenia, będą mieli jeszcze możliwość zwrotu z podatku w zeznaniu rocznym za 2019 rok (które składa się w 2020 roku). W ten sposób, ustawodawca umożliwił łagodne wprowadzenie ulgi szczególnie płatnikom (pracodawcom), pomimo bardzo krótkiego czasu wprowadzenia zmian prawnych.

Inaczej sytuacja kształtować się będzie już w przyszłym (2020) roku. Dla przychodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2020, ulga dla młodych będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek, o czym pracodawcy powinni pamiętać.

„Bez PIT dla młodych” jest programem dotyczącym podatku dochodowego – nie zmienia jednak obowiązków w zakresie składek ZUS i NFZ. Należy pamiętać, że jeżeli podatnik powinien je płacić, to ta zmiana prawna nie zwalnia z opłaty składek.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here