Zadłużenie w restauracjach

Uproszczone postępowanie układowe to szansa dla wielu przedsiębiorców borykających się z problemami w utrzymaniu płynności finansowej. Rozpoczęcie postępowania daje czas na przeprowadzenie zmian czas i może uchronić od bankructwa. W przypadku lokali gastronomicznych ciężko doświadczonych przez lockdown wywołany pandemią, rozwiązanie to może się okazać bezcenne.

Czym jest restrukturyzacja zadłużenia?

Niezależnie czy korzystasz z uproszczonego postępowania układowego czy tradycyjnej procedury, cel postępowania restrukturyzacyjnego jest jeden. To zmiana warunków spłaty zadłużenia, która ma umożliwić przedsiębiorstwu uporanie się z długami i spłacenie należności. W trudnej sytuacji finansowej, w której brak zmiany wiąże się z poważnym ryzykiem bankructwa i konieczności ogłoszenia upadłości. Prawo restrukturyzacyjne powstało po to, by dać możliwość zapobieżenia takiej sytuacji. Ostatnie miesiące dobitnie pokazały, że często zupełnie niespodziewanie i niezależnie od przedsiębiorcy może on utracić zdolność zarabiania w takim zakresie jak dotychczas, sam może także stać się ofiarą niewypłacalności innego kontrahenta. Wiele osób niesłusznie utożsamia restrukturyzację z ogłoszeniem upadłości. Prawo restrukturyzacyjne a wraz z nim uproszczone postępowanie układowe, jak i wiele innych tego typu narzędzi przed tym ryzykiem ma chronić.

Kiedy możliwe jest otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego?

Jak przypomina kancelaria restrukturyzacyjna, podstawową przesłanką do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest niewypłacalność dłużnika lub też zagrożenie tą niewypłacalnością. Zgodnie z definicją znajdującą się w prawie upadłościowym, podmiot niewypłacalny to taki, który utracił zdolność do bieżącego regulowania swoich wymagalnych (na podstawie zawartych umów, wystawionych faktur, zaciągniętych kredytów) zobowiązań finansowych. Aby zostać uznanym za podmiot niewypłacalny, przedsiębiorstwo musi w takiej sytuacji znajdować się co najmniej przez trzy miesiące. Przesłanka ta umożliwia otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, w wyniku którego tworzy się plan restrukturyzacyjny i występuje się do wierzycieli (kontrahentów, banków) w formie głosowania o akceptację planu układowego, w wyniku którego przyjęte zostają nowe zasady spłaty poszczególnych wierzytelności. Założenie takiego postępowania jest stosunkowo proste po zatwierdzeniu spisu wierzytelności, potwierdzeniu układu z dłużnikami, przedsiębiorstwo zyskuje czas na wprowadzenie w życie planu naprawczego, który jest koniecznym warunkiem postępowania restrukturyzacyjnego. W wielu przypadkach otwarcie postępowania układowego, pozwala rozłożyć na inne raty zobowiązania spółki, daje to niezbędny czas na wydobycie się z kłopotów finansowych i odzyskanie płynności.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa gastronomicznego

Aby mieć możliwość ogłoszenia upadłości, także trzeba dzisiaj spełnić odpowiednie warunki. Zanim jednak zaczniesz myśleć o tym ostatecznym rozwiązaniu, spróbuj skorzystać z możliwości, jakie daje ci restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Gastronomia przez ostatnie miesiące była w bardzo trudnej sytuacji, co sprzyjało utracie płynności finansowej przez wiele lokali. Dzisiaj jednak sytuacja wygląda zdecydowanie bardziej optymistycznie. Przygotowanie planu restrukturyzacyjnego może pomóc w odwróceniu sytuacji i odzyskaniu płynności finansowej. Zamiast myśleć o upadłości, warto skorzystać z możliwości, jakie daje polskie prawo i jeszcze raz zawalczyć o swój biznes.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here