W każdy przedsiębiorstwie istnieje zestaw informacji, które nie powinny ujrzeć światła dziennego. Takie informacje określa się mianem tajemnicy firmowej. Ich ujawnienie może sprawić, że straci się przewagę konkurencyjną, know-how lub wyciekną istotne dane klientów. Informacje takie są zazwyczaj dość dobrze chronione przed przedsiębiorców. Zabezpieczają się oni w przypadku ich ujawniania przez pracownika nakładanymi przez niego karami finansowymi. Jednak tajemnice firmowe chronione są także przez prawo. Zobacz jak chronić tajemnice firmowe.

Czym jest tajemnica firmowa?

Definicje tajemnicy firmowej można znaleźć w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 13 roku. Jej zapis mówi: Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zgodnie z tym zapisem ochronie polegają te dane, które posiadają wartość gospodarczą dla firmy.

Jak chronić tajemnicę firmową?

Przede wszystkim, aby mówić o skutecznej ochronie tajemnicy firmowej, należy wiedzieć, ile osób ją zna. Przedsiębiorstwo powinno więc sporządzać listy pracowników i innych podmiotów zewnętrznych, które zostały do niej dopuszczone. Tajemnicami nie warto też dzielić się ze wszystkimi pracownikami. Powinny je znać tylko osoby, które zajmują kluczowe stanowiska. Jeśli dopuszcza się je do tajemnic firmowych, należy z nimi podpisać klauzulę o poufności. Może ona być zawarta w umowie o współpracy lub też stanowić osobny dokument. Na jej mocy pracownik zobowiązuje się do nieujawniania istotnych danych na zewnątrz firmy.

Tajemnice firmowe można także chronić poprzez ograniczenie dostępu do pomieszczenia, w którym przechowuje się istotne dane. Przedsiębiorca może prowadzić ewidencję osób do niego wchodzących lub też może być ono udostępnione tylko wybranym osobom i otwierana na kod/kartę z chipem. Istotne dane gospodarcze przechowywane na dyskach komputerowych warto zabezpieczać hasłem lub przechować na oddzielnych nośnikach, do których dostępu nie ma wszyscy pracownicy.

Odpowiedzialność za złamanie tajemnicy firmowej

Wyjawienie tajemnicy firmowej zgodnie z polskim prawem uważane jest za czyn nieuczciwej konkurencji. Aby jednak osoba popełniająca go mogła ponieść konsekwencje swojego działania, należy jej udowodnić, że dopuściła się tego. Sankcje karne za ujawnianie tajemnicy firmowej ponosi każda osoba, której udowodni się winę, nie ma tu znaczenia, czy wyjawienie danych faktycznie naraziło interesy przedsiębiorcy, czy tylko im zagroziło.

Osoba ujawniająca tajemnicę firmową może być pociągnięta do odpowiedzialności cywilnej. Przedsiębiorca może od niej wymagać usunięcia skutków jej działań, zaprzestania podjętych działań, złożenia oświadczania o wskazanej przez przedsiębiorcę formie i treści. Często firmy żądają także naprawienia wyrządzonej szkody lub wydania korzyści uzyskanych bezprawnie. W przypadku, gdy czyn nieuczciwej konkrecji był zawiniony, przedsiębiorstwo  ma prawo ubiegać się o odszkodowania finanse, które przeznaczane jest na cel społeczny.

Za wyjawienie tajemnicy firmowej grozi także odpowiedzialność karna. Obowiązuje ona, jeśli ujawniający tajemnicę firmową ujawnił ją mimo ciążącego na nim obowiązku jej zachowania oraz  informacja została uzyskana bezprawnie. W tym wypadku karę ponosi i osoba ujawniająca i ta, która uzyskała informację. Sankcjami jest zakaz zajmowania określonego stanowiska lub prowadzenia działalności gospodarczej.

 

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here