Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników, musi liczyć się z tym, że prędzej czy później będą oni chcieli wykorzystać swój urlop. Prawo do niego mają zagwarantowane w konstytucji. Mówi ona, że pracownik ma prawa do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Jednak nie tylko do takiego. Polskie prawo przewiduje różne typy urlopów, o które pracownik może wnioskować, a także różne jego długości. Zobacz, co musisz wiedzieć o urlopach pracowniczych.

Czym jest urlop pracowniczy?

Urlop określany jest czasem wolny pracownika od świadczenia pracy na rzecz pracodawcy. Wszystkie kwestie związane z dniami wolnymi regulowane są przez kodeks pracy. Udzielenie pracownikowi urlopu zazwyczaj uzależnione jest od zgody pracodawcy (takiej zgodzie nie polega np. urlop macierzyński). O urlopy określone w kodeksie pracy mogą występować osoby zatrudnione na umowę o pracę. Urlop w umowie zlecenie czy o dzieło nie są regulowanie prawnie. Oznacza to, że to od pracodawcy zależy czy zdecyduje się on zapłacić za dni wolne pracownika, czy też nie.

Czym jest urlop wypoczynkowy?

Pierwszym typem urlopu, który przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, jest urlop wypoczynkowy. Jego celem jest regeneracja sił i odpoczynek, chociaż pracodawca nie ma prawa ingerować w to, co pracownik rzeczywiście robi w trakcie trwania tego urlopu. Ilość dni urlopu wypoczynkowego określa kodeksu pracy. Mówi on, że pracownik, którego staż pracy wynosi mniej niż 10 lat, może wykorzystać 20 dni urlopu, natomiast ten, którego staż pracy jest powyżej 10 lat, ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Za dni wypoczynkowe uznaje się dni robocze, a więc nie wlicza się tu sobót, niedziel oraz świąt. Do okresu zatrudnienia wliczany jest także okres pracy u innego pracodawcy oraz okres nauki (one jednak się nie sumują).  Jeśli pracownik dopiero rozpoczyna swoją pracę, to prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje mu stopniowo wraz z każdym przepracowanym miesiącem. Przy 20 dniach, co miesiąc może odebrać on 1,66 dnia urlopu wypoczynkowego.

Zgodnie z Kodeksem Pracy urlop wypoczynkowy nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych ciągiem. Pozostałe dni wolne pracownik może wykorzystać w krótszych okresach, które sam uzna za stosowne i sam podzieli. Na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego zgodę wydaje pracodawca. Za urlop wypoczynkowy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100% pensji. Jeśli urlop nie zostanie wykorzystany, a umowa o pracę zostaje rozwiązana, pracodawca zobowiązany jest do wypłaty ekwiwalentu urlopowego.

Czym jest urlop bezpłatny?

Pracownik może także skorzystać z urlopu bezpłatnego. Jest on przerwą w wykonywaniu pracy, z którą nie otrzymuje się wynagrodzenie. Urlop bezpłatny udzielany jest na piśmie wniosek, który musi zostać zaakceptowany przez pracodawcę. Przepisy prawa nie określają, jak długo może on trwać, jednak jeśli wnioskuje się o urlop dłuższy niż 3 miesiące, pracodawca lub pracownik mogą wystąpić o wcześniejsze odwołanie z takiego urlopu. Należy zaznaczyć, że w trakcie jego trwania pracownik nie może zostać zwolniony. W czasie urlopu bezpłatnego (jeżeli pierwszy pracodawca wyrazi na to zgodę) można podjąć zatrudnienie u innego pracodawcy.

Czym jest urlop na żądanie?

Urlop na żądanie to kolejna możliwość uzyskania przez pracownika dni wolnych. Z tej formy urlopowej może skorzystać pracownik, który nabył prawa urlopowe. Przysługuje on w wymiarze 4 dni. Jego zgłoszenie może nastąpić nawet w tym samym dniu, w którym się chce się go wykorzystać. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem telefonu, maila lub osobiście. Urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że jeśli się go wykorzysta, to ilość dni urlopu wypoczynkowego jest odpowiednio zmieszana. Różnica pomiędzy tymi dwoma formami polega na tym, że w przypadku urlopu na żądanie nie trzeba składać o niego wniosku, a pracodawca zobowiązany jest go udzielić.

Czym jest urlop okolicznościowy?

Pracownikowi przysługują również dni wolne od pracy związane z wyjątkowymi sytuacjami tzw. urlop okolicznikowy. Wiążę się on z takimi wydarzeniami jak: śmierć członka rodziny, ślubu dziecka pracownika, ślub pracownika lub członka rodziny. Urlop okolicznościowy wynosi od 1 do 2 dni w zależności od wydarzenia.

1 dzień urlopu okolicznościowego przysługuje w przypadku ślub dziecka pracownika, śmierci brata, siostry, teścia, teściowej, dziadka, babci lub innej osoby pozostającej na utrzymaniu i pod bezpośrednią opieką pracownika. 2 – dniowy urlop okolicznościowy udziela się w przypadku ślub pracownika, urodzenia się mu dziecka, pogrzebu małżonka, dziecka, matki, ojca, ojczyma lub macochy. Urlop okolicznościowy jest w pełni płatny.

Oprócz wyżej wymienionych urlopów pracownik zatrudniony na umowę o pracę uprawniony jest do świadczeń urlopowych związanych z narodzinami i wychowaniem dziecka. Wśród nich wyróżnia się urlop: macierzyński, tacierzyński, ojcowski, rodzicielski oraz wychowawczy. Rodzicom dzieci do lat 14 przysługują również 2 dni zwolnienia z pracy w związku z wychowaniem dziecka.  

 

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here