Prawo pracy

Niestety niezapłacone nadgodziny w pracy to częsty problem dzisiejszych pracowników. Na szczęście prawo pracy zostało skonstruowane w ten sposób, by mogli oni bezproblemowo dochodzić swoich roszczeń przed sądem. Jak poradzić sobie z taką sytuacją? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Czym są nadgodziny?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy – czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Z kolei praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Oczywiście zarówno za pracę w standardowych godzinach, jak i godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Prawo pracy wskazuje nadto, że ewentualnie za godziny nadliczbowe pracownik może po prostu otrzymać dodatkowe dni wolne od pracy. Jeżeli zatem pracodawca odmawia wypłaty stosownego wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje przeciwko niemu roszczenie.

Czego może domagać się pracownik?

Co przy tym istotne pracownik może domagać się nie tylko wynagrodzenia w standardowej wysokości. Za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje mu bowiem dodatek w wysokości 100 procent wynagrodzenia za pracę w nocy, w niedzielę i święta oraz w dniu wolnym od pracy albo w wysokości 50 procent wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym, niż wyżej wymienione dniu. Prawo pracy stanowi nadto, że wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. Pracownicy wykonujący pracę poza zakładem pracy mogą natomiast otrzymać wynagrodzenie nie w formie dodatku, ale ryczałtu.

Jak dochodzić swoich praw?

Jeżeli pracodawca nie wywiązał się ze swojego obowiązku i nie wypłacił pracownikowi należnego mu wynagrodzenia oraz dodatku, konieczne jest podjęcie kroków prawnych. Oczywiście warto zacząć od próby polubownego załatwienia sprawy. Jeżeli to nie pomoże, będzie trzeba zwrócić się z pozwem do sądu. Warto przy tym pamiętać o skompletowaniu odpowiednich dowodów. Prawo pracy stanowi, że na żądanie pracownika pracodawca jest zobowiązany do udostępnienia do wglądu dokumentów, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie. Wnosząc pozew do sądu należy przy tym pamiętać, że roszczenie powinno także obejmować odsetki.

 

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here