Najnowsze zmiany w podatkach kluczowe dla systemów informatycznych firm

Wprowadzenie kolejnych zmian w prawie podatkowym rodzi konieczność dostosowania się do takowych oraz dopełnienia obowiązków wynikających ze wspomnianych przepisów. Wśród najważniejszych zmian – z punktu widzenia przedsiębiorców – wymienić należy wprowadzenie białej listy podatników VAT, obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności dla wybranych branż oraz nowego JPK_VAT, który idzie w parze z likwidacją deklaracji VAT.

Wrzesień 2019: Wejście w życie białej listy podatników VAT

1 września 2019 r. weszła w życie biała lista podatników VAT. Nowy rejestr umożliwia podatnikom sprawdzenie potencjalnego partnera biznesowego, a tym samym zmniejszenie ryzyka wplątania w oszustwo podatkowe. Sam spis stanowi swego rodzaju połączenie dotychczas istniejących wykazów, a zatem zawiera on m.in. informacje z tzw. czarnej listy czyli dane podmiotów wykreślonych z rejestru podatników VAT. Ponadto na białej liście podatników znajdują się dane firm przywróconych do wspomnianego rejestru oraz informacje o czynnych i zwolnionych podatnikach podatku od towarów i usług. Dzięki białej liście podatników VAT przedsiębiorcy mogą samodzielnie zweryfikować status partnera biznesowego na wybrany dzień (maksymalnie do 5 lat wstecz).

Listopad 2019: obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Split payment czyli model podzielonej płatności to system, według którego każdy podatnik VAT będzie posiadał dwa rachunki bankowe: podstawowy i rachunek VAT. Rachunek VAT zostanie wydzielony przez bank w ramach rachunku podstawowego. Należność za towar bądź też usługę trafiająca na rachunek przedsiębiorcy zostanie podzielona na dwie kwoty: kwotę netto i podatek VAT. Kwota netto pozostanie na rachunku przedsiębiorcy, a podatek VAT przelany zostanie na rachunek VAT. Chociaż sam mechanizm podzielonej płatności znany jest przedsiębiorcom od lipca ubiegłego roku, to jednak wraz z początkiem listopada 2019 r. split payment stanie się obowiązkowy dla branż najbardziej narażonych na oszustwa podatkowe, a mianowicie towarów wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT dołączonym do projektu. Zmiany obejmą zatem m.in. branżę elektroniczną, stalową, budowlaną, węglową czy też złomową. Przedsiębiorcy objęci obowiązkowym mechanizmem split payment będą zatem musieli uwzględnić opisywaną metodę płatności w umowie z nabywcą. Wyjątkiem będą płatności na kwotę poniżej 15 000 zł. Jeśli strony umowy nie wywiążą się z tego obowiązku wówczas zarówno na nabywcę, jak i sprzedawcę nałożona zostanie kara w wysokości 30% sankcji VAT.

Kwiecień 2020: Nowy JPK_VAT i likwidacja deklaracji VAT

JPK czyli jednolity plik kontrolny to narzędzie, które w dużej mierze przyczyniło się do uszczelnienia systemu podatkowego oraz podniesienia poziomu efektywności kontaktu pomiędzy przedsiębiorcą, a fiskusem. W związku z powyższym ustawodawca podjął decyzję o likwidacji deklaracji VAT. W kwietniu 2020 roku formularze mają zostać zastąpione nowym plikiem JPK_VAT. Nowa struktura pliku zawierać będzie m.in. dane identyfikacyjne podatnika VAT, okres, za który składana jest deklaracja lub jej korekta jak również informacje dotyczące wysokości podatku. Część ewidencyjna będzie natomiast obrazować historię dokonanych transakcji. Uwzględni ona m.in. daty zakupu, sprzedaży i przypisane do nich stawki podatku, jak również dane partnerów biznesowych podatnika i numery faktur. Wprowadzenie nowego pliku JPK będzie równoznaczne ze zniesieniem obowiązku wysyłania deklaracji VAT-7 i VAT-7k oraz załączników do formularzy VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT. Wspomniane formularze zastąpione zostaną dodatkowymi polami w strukturze nowego pliku JPK_VAT.

Wszystkie, opisane powyżej zmiany – z punktu widzenia przedsiębiorców – związane są z koniecznością wprowadzenia dodatkowych rozwiązań w zakresie oprogramowania. W związku z powyższym warto zaopatrzyć się w pewne i sprawdzone programy, takie jak programy Hogart. Hogart JPK to kompletna aplikacja umożliwiająca zaawansowaną kontrolę procesu generowania plików w formacie JPK (XML) wraz z walidacją ładowania, przetwarzania i generowania danych. Program Hogart Biała Lista wyposażony został natomiast w rozbudowane funkcjonalności, które pozwalają na pełne zautomatyzowanie procesu sprawdzania statusu VAT kontrahentów, natomiast Hogart Split Payment to nowoczesne rozwiązanie służące do obsługi mechanizmu podzielonej płatności. Więcej informacji o produktach Hogart znajdziesz na stronie https://www.hba.hogart.com.pl/hogart/.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here