Jako znak towarowy uważa się każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny i które można odróżnić od oznaczenia innego. Jednym słowem znak towarowy to logo, którym firmy się posługują. Jest ono dla nich charakterystyczne i ma odróżniać je od innych działających na rynku przedsiębiorstw. Jednak, aby inna firma nie zaczęła używać takiego samego logotypu, znak towarowy trzeba chronić. Ochronę tą zapewni mu się, rejestrując go w Urzędzie patentowym RP. Zobacz jak zarejestrować znak towarowy.

Gdzie zarejestrować znak towarowy?

W Polsce znak towarowy, który ma być chroniony prawem, należy zarejestrować w Urzędzie Patentowym, który ma siedzibę w Warszawie. Znak chroniony jest przez 10 lat, a okres ten można przedłużać. Prawo ochronne znaku ogranicza się do towarów i usług, które zostaną zgłoszone we wniosku. Przedsiębiorca, który zarejestruje znak, nabywa prawo do wyłącznego korzystania z niego w sposób zarobkowy lub zawodowy na określonym obszarze. Zarejestrowane znaki towarowe można wskazać poprzez umieszczenie w jego sąsiedztwie litery R wpisanej w okrąg.

Jak zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym?

Przedsiębiorca chcący zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym, przede wszystkim musi zdecydować, co chce chronić. Musi on określić więc czy ochronie podlega słowo, logo, grafika czy też inne oznaczenie. W drugiej kolejności musi on określić, do jakich usług lub towarów będzie się odnosił ten znak. Wybór ten należy dokładnie przemyśleć, ponieważ po złożeniu wniosku w UP (Urzędzie Patentowym) nie będzie możliwości dopisania nowych pozycji. Dobrze jest więc wskazać nie tylko usługi/produkty, które aktualnie sprzedaje firma, ale i te, które będą znajdować się w jej portfolio za parę lat. Należy także pamiętać, że lista towarów/usług, dla których znak został zgłoszony, wyznacza zakres jego ochrony. W praktyce oznacza to, ze np. zgłaszając nazwę webspace.pl do Urzędu Patentowego i zastrzegając go dla tylko dla usług marketingowych, musimy liczyć się z tym, że np.   firma działająca w branży kulinarnej go wykorzysta.

Zarejestrowanie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym

Rejestracja znaku towarowego odbywa się na specjalnym wzorze wniosku, który można pobrać ze strony Urzędu Patentowego. Znajduje się on TUTAJ. Podanie składa się osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (może być nim tylko Rzecznik Patentowy). Wraz ze składaniem wniosku o rejestrację znaku towarowego jest się zobowiązanym do opłacenia opłaty zgłoszeniowej.

Postępowanie przed Urzędem Patentowym

Składany wniosek jest gruntownie badany i analizowany przez UP. Sprawdza on aspekty formalne oraz zdolność rejestracji znaku. Na tą ostatnią składa się m.in. fakt, czy:

  • Znak nadaje się do odróżnienia w obrocie wskazanych towarów,
  • Znak składa się z elementu wskazujących pochodzenie, jakość, ilość, wartość, funkcje i rodzaj towaru,
  • Znak składa się ze słów, które aktualnie używane są w mowie potocznej lub są zwyczajowo stosowane w praktyce handlowej,
  • Znak narusza prawa osób trzecich,
  • Znak jest sprzeczny z dobrymi obyczajami,
  • Znak jest identyczny lub podobny do tych wcześniej zarejestrowanych.

Rejestracja znaku przez Urząd Patentowy

Nawet, jeśli UP nie dopatrzył się żadnych nieprawidłowości w stosunku do znaku towarowego, nie oznacza to, że zostanie on zarejestrowany. Na początek wydawana jest tzw. decyzja warunkowa, która uzależnia przyznanie prawa ochronnego od wpłacenia opłat za publikacje i rejestracyjnych. Ich wysokości uzależnione są od klas nicejskich, w których skatalogowano usługi/towary firmy zgłaszającej znak towarowy.

Ile trwa rejestracja znaku w Urzędzie Patentowym?

Zarejestrowanie znaku towarowego nie jest szybkim procesem. Na decyzje Urzędu Patentowego trzeba czekać średnio 12-16 miesięcy.

 

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here