Każda działalność niesie za sobą jakieś ryzyko, można jednak chronić się przed różnymi zagrożeniami. Jak? Dziś postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. Zobacz, jak zarządzać ryzykiem w firmie. 

Rodzaje ryzyka

Identyfikacja zagrożenia jest najistotniejszym punktem zarządzania ryzykiem. Na początku trzeba poznać więc co jest niebezpieczeństwem dla działalności.

Ryzyko można podzielić na takie, które dotyczy działania o negatywnych skutkach oraz działania o skutkach neutralnych, które mogą stanowić jakąś szansę dla działalności gospodarczej, ale nie jest ona możliwa do przewidzenia.

Sposoby zarządzania ryzykiem  w przedsiębirstwie

Można wyróżnić audyt, który jest przeprowadzany okresowo i analizowana jest obecna sytuacja. Nie tworzy się tutaj systemu zarządzania ryzykiem, a wystawia rekomendację. Jest to tańszy sposób, jednak pomija ważne aspekty, takie jak czas, podczas którego audytu nie ma i przedsiębiorstwo jest pozostawione bez żadnego planu.

Zarządzanie ryzykiem może być również ciągłym procesem. Istotnym elementem tutaj jest powołanie odpowiedniej struktury, która będzie odpowiadała za monitorowanie konkretnych działań w firmie i podejmie szybko działanie w przypadku wystąpienia ryzyka. Takie działania są elementem zarządzania strategicznego.

A sam proces zarządzania ryzykiem dzieli się na cztery etapy: identyfikacja ryzyka, analiza, przygotowanie planu reakcji oraz monitorowanie i kontrola ryzyka.

Identyfikacja ryzyka

Na tym etapie należy przeprowadzić rozpoznanie niebezpieczeństwa, może być ono związane z samym rynkiem, kulturą, specyfiką branży, polityką, pracownikami. W zależności od rodzaju działalności, jej zasięgu czy struktury zagrożeń może być wiele i mogą być bardzo różne. Aby je zidentyfikować można przeprowadzić burzę mózgów, badania, kontrolę. Każdy sposób ma swoje zalety i zastosowanie konkretnego zależy od branży.

Zagrożenia można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Przykładowo wewnętrzne to: brak odpowiednich maszyn produkcyjnych i przez to niedostosowanie do rynku, rezygnacja z pracy przez pracowników, wady produktów, niepoprawnie prowadzona dokumentacja i skutki, np. kary finansowe. Zewnętrzne: wahania kursów walut, wzrost konkurencji, problemy z dostawcami.

Analiza ryzyka

Na tym etapie określa się jak wpłynie ona na całą firmę. Być może jedno działanie będzie mieć wpływ na różne aspekty prowadzenia firmy. Analiza może być ilościowa oraz jakościowa – określa.

Plan reakcji

Czyli ustalenie działań, które zminimalizują efekty występującego ryzyka. Wyróżnia się 4 podstawowe reakcje na ryzyko:

  • unikanie, czyli wymyślenie planu jak niedopuścić do wystąpienia tego ryzyka,
  • przeniesienie, czyli przeniesienie odpowiedzialności na inną firmę, np. ubezpieczenie,
  • minimalizowanie, czyli jak największe zmniejszenie negatywnych skutków,
  • akceptacja, czyli sytuacja, w której nic nie da się zrobić.

Kontrola i monitoring

Polega na obserwowaniu wykrytych ryzyk i podejmowaniu odpowiednich kroków, aby nie doszło do niebezpieczeństwa. Może to być przeprowadzenie okresowej kontroli stanu urządzeń w parku maszynowym, co pozwala zapobiec problemom w produkcji ze względu na wadliwe działanie maszyn. W zależności od branży kontrola może polegać na różnych działaniach.

[Głosów:3    Średnia:2.3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here