Od 2018 roku w życie wejdą nowe regulacje prawne dotyczące podatku VAT dla przedsiębiorców. Nowelizacja ustawa o podatku od towarów i usług przewiązuje wprowadzenie mechanizmu split payment, czyli podzielonej płatności. Modyfikacje te mają pomóc organom kontrolnym nadzorować przepływ pieniędzy pobieranych w ramach VAT oraz uniemożliwić oszustwa podatkowe. Zobacz, na czym polega split payment.

VAT uważany jest za najważniejsze źródło dochodów w budżecie państwa. Mimo to z roku na rok szacuje się, że dochody z tego podatku są niższe. Taki stan rzeczy nie wynika z recesji gospodarczej, a z tego, że duża część przedsiębiorców unika swoich zobowiązań finansowych względem państwa. Jak szacuje Komisja Europejska, luka podatku VAT w Polsce obecnie wynosi ok. 10 mln euro. Odpowiedzią na ten stan rzeczy jest wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności.

Jak działa split payment?

Split payment to mechanizm podzielonej płatności. Zakłada on, że nabywca towaru lub usługi będzie mógł podzielić wpłatę na dwie kwoty. Pierwsza będzie obejmowała zapłatę za towar lub usługę, druga należy państwu podatek VAT. Płatność nastąpi w dwóch transzach. Kwota netto będzie przelewana na rachunek bankowy przedsiębiorcy, natomiast kwota brutto na oddzielne konto, będące subkontem do właściwego rachunku przedsiębiorcy. Środki wpłacane na nie będą należeć do podatnika, jednak będzie on dysponował ograniczonym dostępem do nich, np. nie będzie mógł bez zgody naczelnika Urzędu Skarbowego przelewać ich na konto firmowe. Do konta z należnym podatkiem VAT będzie miał natomiast dostęp Urząd Skarbowy. Jego uprawiania pozwolą mu monitorować zgromadzone na rachunku fundusze i zaspokajać z nich zobowiązania finansowe względem państwa.

Kogo będzie obowiązywał split payment?

Mechanizm podzielonej płatności od 2018 roku będzie dotyczył transakcji realizowanych pomiędzy przedsiębiorstwami. Na razie nie będą z niego korzystać firmy, które oferują swoje produkty i usługi indywidualnym klientem. Co więcej, nie wszystkie firmy zostaną objęte obowiązkiem split payment. Do stosowania tego mechanizmu zobowiązane zostaną tylko przedsiębiorstwa działające w kluczowych branżach.

Nie oznacza to jednak, że nabywca nie będzie mógł sam we własnym zakresie podjąć decyzji, że chce uiścić opłatę w oparciu o podzieloną płatność. Wtedy będzie musiał wygenerować przelew, w którym wskaże kwotę netto i brutto. Na tej podstawie bank automatycznie rozdzieli kwoty na dwa konta. Do wykorzystywania mechanizmu podzielonej płatności we wszystkich transakcjach biznesowych zachęca Ministerstw Finansów.

Split payment – jak się przygotować?

Większość przedsiębiorców nie musi podejmować drastycznych kroków związanych z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności. Chcąc się przygotować do nowelizacji ustawy o VAT, wystarczy udać się do banku, w którym posiada się konto firmowe i dowiedzieć się, czy lub kiedy zostanie dla niego wygenerowany oddzielny rachunek VAT. W ramach przygotowania do split payment można też upewnić się, czy system księgowy jest gotowy do takich zmian i jeśli nie skontaktować się z jego producentem w celu pobrania odpowiedniej aktualizacji.

 

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here