Jak odczytać licznik energii elektrycznej?

Kilka prostych zasad związanych z odczytaniem i przekazaniem stanu licznika energii elektrycznej, pozwoli ułatwić prawidłowe rozliczenie pobranej energii.

Rodzaje liczników i związane z tym sposoby odczytu

Rozwój technologii zdecydowanie ułatwia wszelkie czynności związane z rozliczaniem energii elektrycznej. Na rynku dostępne są tzw. inteligentne liczniki, które nie wymagają żadnej aktywności ze strony odbiorcy prądu. Te zaawansowane technologicznie urządzenia pozwalają bowiem na odczytanie stanu licznika zdalnie. Docelowo montaż inteligentnych liczników ma być w Polsce obowiązkowy. Do roku 2026 inteligentne liczniki będę musiały zostać zainstalowane u 80 % odbiorców energii elektrycznej w Polsce.

W przypadku odczytu powszechnych jeszcze liczników elektrycznych może pojawić się jednak kilka pytań, w szczególności związanych z rozróżnieniem kodów, które wyświetlają się na ekranie licznika.

Kody OBIS – co to takiego?

System identyfikacji obiektów (z ang. Object Identification System) pozwala na prezentację w sposób jednolity różnych danych związanych z poborem energii, dzięki zastosowaniu kodów identyfikacyjnych. Jakie dane kryją się w ramach poszczególnych kodów? Ogólnie można je podzielić na trzy grupy: związane z ustaleniem daty i godziny odczytu, identyfikacji licznika oraz ustaleniem grupy taryfowej odbiorcy prądu i zużycia energii w ramach grupy.

Przykładowe kody OBIS:

  • – 8.0 lub 1.8.00 lub 15.8.0 to stan całkowitej pobranej energii prezentowany w kWh
  • – 8.1 lub 1.8.1.0 lub 15.8.1. to stan energii pobranej w ramach strefy 1 (strefa dzienna lub szczytowa)
  • – 2 lub 1.8.2.0 lub 15.8.2. – analogicznie to prezentacja energii pobranej w strefie 2 (strefa nocna lub pozaszczytowa)
  • – 0.0 lub C.1.0 – numer licznika zawierający 8 cyfr
  • – 9.1 – aktualny czas zegara
  • – 9.2 – aktualna data
  • – 2.2 – aktualna grupa taryfowa

Znajomość powyższych kodów zdecydowanie ułatwi odczyt licznika energii elektrycznej.

Kilka zasad przy podawaniu stanu licznika prądu

Podając odczyt licznika energii elektrycznej trzeba przekazać liczbę obejmującą pełne kWh. Nie ma potrzeby podawania cyfry, która znajduje się po przecinku czy w niektórych licznikach po kropce. Oczywiście pomijamy również wyświetlane na początku zera. W przypadku rozliczania dwustrefowego trzeba podać odczyt dla każdej strefy 1 i 2 osobno. W niektórych licznikach symbol aktywnej strefy zamiast liczby 1 i 2 jest oznaczony literami A (strefa dzienna) i B (strefa nocna). Kwestie związane z korzystaniem z niższych cen prądu w ramach taryfy nocnej lub pozaszczytowej są uzależnione od podpisanej umowy.

Kiedy konieczne jest samodzielne odczytanie licznika?

Konieczność podania stanu licznika energii elektrycznej pojawia się w momencie rozliczania zużycia prądu według stanu rzeczywistego. Odczyt licznika należy wtedy przekazywać najczęściej co miesiąc lub co kwartał. W przypadku rozliczeń prognozowanych, kolejne faktury do zapłaty otrzymujemy na początku okresu rozliczeniowego. Prognoza jest tworzona na podstawie danych historycznych, opartych na zużyciu z poprzednich miesięcy. Na koniec okresu rozliczeniowego faktyczne wskazanie licznika jest najczęściej weryfikowane przez inkasenta lub w przypadku liczników inteligentnych odczyt następuje zdalnie.

Po odczycie licznika przygotowywany jest rachunek za energię elektryczną, na który składają się różne opłaty, w tym dystrybucyjna. Jeżeli kwota widoczna na fakturze jest dla Ciebie zbyt wysoka, warto zastanowić się nad zmianą sprzedawcy prądu. Na szczególną uwagę zasługuje oferta firmy Po Prostu Energia dostępna na stronie internetowej: https://poprostuenergia.pl/prad-dla-firmy/

[Głosów:72    Średnia:2.5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here