Alkomat w firmie – czy szef może kontrolować pracowników?

Zgodnie z prawem to pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo pracowników w firmie i w razie wypadku to on ponosi odpowiedzialność. Dlatego pracodawcy próbują na różne sposoby podnieść poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy. Czy mogą robić to poprzez badania alkomatem?

Aby wykonać badanie alkomatem, pracownik, który jest podejrzewany o bycie w stanie nietrzeźwości, musi wyrazić zgodę – mówi nam ekspert z portalu http://www.kalibracja-alkomatu.pl/. Jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ktoś znajduje się pod wpływem alkoholu w miejscu pracy, szef może go natychmiast odsunąć od wykonywanych czynności bez względu na to, czy osoba ta zgodziła się na badanie alkomatem, czy też nie.

Badanie alkomatem a zgoda pracownika

Co pracodawca może zrobić w przypadku, kiedy ktoś ewidentnie jest pod wpływem, a mimo to odmawia poddania się badaniu? Nie można wykonać pomiaru alkomatem bez zgody danej osoby, ponieważ mogłoby to zakończyć się przykrymi konsekwencjami prawnymi dla pracodawcy – może zostać oskarżony o naruszenie dóbr osobistych. W takiej sytuacji szef powinien wezwać policję.

Sytuacją wyjątkową, w której pracownik nie może odmówić badania alkomatem, jest wypadek w miejscu pracy. Odmowa wykonania pomiaru będzie wiązać się z utratą ubezpieczenia wypadkowego pracownika. Nie ma znaczenia, czy w momencie wypadku był on pod wpływem alkoholu, czy nie.

Konsekwencje dla pracownika pod wpływem

Przyjście do pracy pod wpływem alkoholu jest złamaniem norm społecznych oraz obowiązku pracowniczego. Najłagodniejszą formą kary jest utrata wynagrodzenia za ten dzień (pracodawca może odesłać taką osobę do domu) czy upomnienie. Jednak takie zachowanie ze strony zatrudnionego może być także podstawą do natychmiastowego rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (z winy pracownika). Ponadto wezwanie policji czy wykonanie badania z krwi na zawartość alkoholu może wiązać się z kosztami, którymi (jeśli faktycznie jest pijany) obciążony będzie pracownik.

Alkomat dla pracodawców

Jeśli pracownik wyraża zgodę na wykonanie badania, nie może być ono przeprowadzone sprzętem o wątpliwym działaniu. Alkomat w firmie powinien spełniać normy jakościowe i być przechowywany zgodnie z zaleceniami. Powinien być także regularnie kalibrowany. Tania i niezawodna kalibracja alkomatów to usługi, które oferują tylko dobre, renomowane serwisy. Jednak warto raz na kilka miesięcy zainwestować i przeprowadzić kalibrację. Dzięki temu wyniki badania będą zawsze prawidłowe i zgodne z prawdą.

Podstawa do wykonania badania

Pracodawca nie może prowadzić wyrywkowych kontroli trzeźwości w firmie – może skontrolować pracownika jedynie w przypadku wystąpienia uzasadnionych podejrzeń o tym, że jest on pod wpływem alkoholu (osoba traci równowagę, bełkocze, czuć od niej alkohol itp.). Kontrolne badania alkomatem grup pracowników mogą skończyć się dla pracodawcy posądzeniem o łamanie art. 11 Kodeksu pracy, który mówi o obowiązku szanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika.

Zdjęcie główne – fot. Monika Święcka.

[Głosów:2    Średnia:3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here